توزیع‌کننده بار CDN ستون (ابر کافه‌بازار) چگونه کار می‌کند؟

توزیع‌کننده بار CDN ستون (ابر کافه‌بازار)  چگونه کار می‌کند؟
در این پست می‌خواهیم در رابطه با نحوه‌ی عملکرد CDN و به طور ویژه روش‌ه...